Comitès

Comitè organitzador

Comitè científic

Directors del Congrés

XV Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària

XV Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària