XXX Reunió de sinologia dels hospitals comarcals

Divendres, 17 de juny de 2016. Neàpolis de Vilanova i la Geltrú

8:00-8:30 Lliurament de documentació
8:30-9:00 Inauguració:
Il·lma. Sra. Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta del CSG
Sr. Lluís Franch, gerent de la Regió Sanitària de Barcelona
Dr. Ibàñez, gerent del CSG
Prof. Escrich, membre del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i director del Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de Mama
Dr. Jaume Prat, director mèdic del CSG
Sra. Marga Charlez, directora d’infermeria del CSG
Dr. Josep Verge, cap de Departament de Cirurgia del CSG
9:00-9:30 Conferència Magistral conjunta
Moderador: Joan Janer, president de la Secció Sinología del COMB
Tractament del càncer de mama en la pacient d’edat avançada. Dra. Joana Saldaña, oncòloga del CSG i de l’ICO
9:30-10:00 Conferència Magistral conjunta
Moderador: Joan Janer, president de la Secció Sinología del COMB
Embaràs i càncer de mama. Dr. Octavi Córdoba, metge del Servei de Ginecología de la Vall d’Hebron
TAULA RODONA: Què fem amb els ganglis?
Presentació: Dr. Joan Janer, president de la Secció Sinologia del COMB
Moderador: Dr. Manel Fraile, cap de Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Germans Trías i Pujol
10:00-11:00 Ponents: Dr. Melcior Sentís, cap de Radiodiagnòstic de l’Hospital Parc Taulí. Dra. Angels Arcusa, cap de Servei d’Oncologia de l’Hospital de Terrassa. Dr. Albert Biete, cap de Radioteràpia de l’Hospital Clínic. Dr. Jaime Jimeno, adjunt de Cirurgia de l’Hospital del Mar
11:00-11:30 Pausa cafè
TAULA RODONA: Passat, present i futur de la cirurgia en el càncer de mama
Moderador: Dr. Josep Verge. cap de Departament de Cirurgia del CSG
11:30-13:00 Ponents: Dr. Eduard Basilio, metge de l’Hospital Sagrat Cor. Dr. Miquel Prats, Centre Diagnòstic de les Afectacions Mamàries. Dr. Xavier Encinas, cap de la UPM del CSG. Dr. Josep Mª Abad, coordinador de la UPM de l’Hospital d’Igualada. Dra. Mª Jesús Pla, coordinadora de la UPM de l’Hospital de Bellvitge. Dr. Francesc Julian, coordinador de la UPM de l’Hospital Germans Trias i Pujol
13:00-13:30 Conferència magistral conjunta
Epigenètica i càncer de mama: Del coneixement al tractament. Prof. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC). Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
13:30-14:00 Conferència magistral conjunta: Evolució de l’Anatomia Patològica en el maneig del càncer de mama. Prof. Santiago Ramon y Cajal, cap de Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Vall d’Hebron
14:00-14:10 Cloenda, entrega de premis i designació del proper congrés.
Sra. Marga Charlez, directora d’infermeria del CSG
Dr. Josep Verge, cap de Departament de Cirurgia del CSG
Dr. Xavier Encinas, cap de la UPM del CSG
XV Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària

XV Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària